PRODUKTER

MEDICINTEKNISK UTRUSTNING

I över 20 år har Rigel varit ett välkänt namn inom olika MTA-avdelningar världen över. Då har det enbart handlat om elsäkerhetstestare, men nu har Rigel Medical kommit med nya intressanta testinstrument.

Vi kan bland annat erbjuda följande:

Blodtryckssimulator, Defibrillatortestare, Diatermitestare, EEG-simulator, EKG-simulator, Elsäkerhetstestare, Flödesanalysator, Flödesmätare, IEC 60601, IEC 61010, IEC 62353, Infusionstestare, Multisimulator, Patientsimulator, SpO2-simulator, Testlungor, Tryckmätare och Ventilatortestare.

sv_SE