PRODUKTER

HÖGSPÄNNING & ELSÄKERHET

Alla typer av elsäkerhetstestare från kompakta, portabla för periodiska personsäkerhetskontroller till avancerade modeller för produktionsvolymer. Modeller för alla europeiska normer, lågspänningsdirektivet, maskindirektivet, direktivet för medicinsk utrustning och lämpade för CE-certifiering. Gemensamt är att de flesta är mikroprocessorbaserade med inbyggda dataloggningsmöjligheter och datorinterface.

Vi kan bland annat erbjuda följande:

Medicinteknisk utrustning, El-installationstestare, Elsäkerhetstestare, Högspänningsaggregat DC, Högspänningstestare, Isolationsprovare, Jordfelsprovare, Jordresistansprovare, Läckströmstestare, Ohmmätare, Resistansdekadboxar och Produktionstestutrustning.

sv_SE