Proxitron logo

Ny version av Vibcontrol!

I många år har mjukvaran m+p Vibcontrol varit det första valet för en pålitlig och säker kontroll utav vibratorer hos testhus världen över. Med den nya versionen 2.14 ger vi förbättrade möjligheter att ytterligare öka produktiviteten i det dagliga arbetet. m+p Vibcontrol 2.14 erbjuder mängder utav nya avancerade funktioner och stöder m+p’s nya hårdvara för datainsamling.

m+p 2.14 erbjuder nu möjligheten till dubbelmarkörsfunktion i alla programdelar och testlägen, vilket ger ytterligare utvärderingsverktyg.

Regelbunden kalibrering av givare är en viktig del för att få ett tillförlitligt testresultat. m+p International erbjuder ett kalibreringssystem som heter SensCal, vilket ger möjlighet att kalibrera accelerationsgivare i en testkörning. Ett helt system, inklusive en kalibreringsvibrator, referensgivare och kalibreringsmjukvara kan offereras på begäran. Throughput data i *.SOT format kan nu visas och utvärderas i VibPostTest. All sine reduction, random reduction och transient capture throughput filer kan visas och efterbehandlas direkt i m+p VibControl.

Det går att läsa om fler funktioner för V2.14 på m+p’s hemsida.

Proxitron logo

Ny leverantör – Wavecontrol

Wavecontrol är tillverkare av utrustning för mätning av EMF.

Deras modell SMP2 är ett portabelt instrument för att mäta exponering av elektromagnetiska fält enligt det nya EU-direktivet 2013/35/EU som trädde i kraft den 1 juli 2016. En unik kombination av bredbandsmätning och spektrumanalys i ett och samma instrument och som med sina olika probar täcker området 1 Hz-40 GHz.

Applikationer där den kan användas är strålning från exempelvis telecom, högspänningsnät och industri.

Datablad

Video

Proxitron logo

Ny patientsimulator från Rigel Medical


The new PatSim200 from Rigel was designed to make every patient simulation quicker.  Unlike other Patient Simulators, the PatSim uses a home and recall function to easily move between tests and store your most used sequences, no more clicking and scrolling through ‘tree style’ hierarchy to perform each test.

One of the most unique features of the PatSim200 is the ability to save and recall 5 of your most used simulations at the touch of just 3 buttons. The unit itself is compact, lightweight and the full colour screen with easily altered high contrast low luminance lighting means adapting the unit for use in low lighting environments is simple. On top of these great features we’ve also ensured that the PatSim200 comes with universal ECG studs and mini DIN connectors so the cost to change your Patient Simulators over to the PatSim200 won’t spiral out of control – our unit will work with the legacy IBP and temperature cables you already have.

These are just a few of the reasons we believe you’ll want to invest in our PatSim200. To see for yourself, request a live online demonstration today!

Video

Proxitron logo

Setra FLEX – ny ”Room Pressure Monitor”

Setra Systems har kommit ut med en ny modell för övervakning och styrning av tryck mellan utrymmen i laboratorier, renrum och sjukhusmiljöer. För att få till rätt rumstryck i dessa miljöer krävs att man på ett noggrant sätt mäter tryckdifferensen mellan de olika rummen. Modell Setra FLEX säkerställer detta genom att kontinuerligt mäta differenstryck i trycksatt utrymme och neutral zon i upp till tre olika rum.

Datablad Setra Flex

Proxitron logo

Ny EMP-kamera från Pontis


The threat of electromagnetic pulses (EMP) attacks is growing. In order to guarantee safety by surveillance after such an attack, it is necessary to use special EMP shielded cameras. The new Pontis EMC (N)EMP Cam is capable of more than that.

It withstands even nuclear electromagnetic pulses (NEMP) including short time pluses (class E1) and intermediate time pluses (class E2). Its weather proof housing withstands harsh environmental conditions of -20°C to 70°C. The IP interface makes it compatible with many surveillance software applications like ONVIF, which allows an easy integration into existing surveillance systems.

Please have a look at the (N)EMP Cam Datasheet for detailed information.

As an expert in EMC products Pontis also offer a wide range of other video and audio surveillance components including shielded interfaces like Ethernet, CAN and USB LIN.

Proxitron logo

Nytt från EM Test

compactnx5

Nya Compact NX5 från EM Test är som modellnamnet antyder en kompakt multigenerator som klarar EFT/Burst upp till 5,5 kV och Surge upp till 5 kV. För att göra användargränssnittet så enkelt som möjligt har man valt en 7″ pekskärm. Härifrån kan man både köra manuella tester samt förprogrammerade tester enligt gällande standarder.

NX5 har ett inbyggt kopplingsnätverk för enfas 300V/16A (32A). Kopplingsnätverk för 3-fas upp till 200A finns som tillbehör.

Läs mer