Proxitrons logotyp

Ny version av Vibcontrol!

I många år har mjukvaran m+p Vibcontrol varit det första valet för en pålitlig och säker kontroll utav vibratorer hos testhus världen över. Med den nya versionen 2.14 ger vi förbättrade möjligheter att ytterligare öka produktiviteten i det dagliga arbetet. m+p Vibcontrol 2.14 erbjuder mängder utav nya avancerade funktioner och stöder m+p’s nya hårdvara för datainsamling.

m+p 2.14 erbjuder nu möjligheten till dubbelmarkörsfunktion i alla programdelar och testlägen, vilket ger ytterligare utvärderingsverktyg.

Regelbunden kalibrering av givare är en viktig del för att få ett tillförlitligt testresultat. m+p International erbjuder ett kalibreringssystem som heter SensCal, vilket ger möjlighet att kalibrera accelerationsgivare i en testkörning. Ett helt system, inklusive en kalibreringsvibrator, referensgivare och kalibreringsmjukvara kan offereras på begäran. Throughput data i *.SOT format kan nu visas och utvärderas i VibPostTest. All sine reduction, random reduction och transient capture throughput filer kan visas och efterbehandlas direkt i m+p VibControl.

Det går att läsa om fler funktioner för V2.14 på m+p’s hemsida.

Postat i