Proxitrons logotyp

På Rosemount går man i nya tankar

När den världsledande tillverkaren av radarbaserad nivåmätning, Rosemount Tank Radar, förnyade sitt EMC-lab valde företaget EM-Test och Proxitron som leverantör.
– Vi har en Surge-generator från EM-test sedan tidigare, så det var naturligt att det blev en ny från EM-Test igen när det var dags att byta utrustning. Våra erfarenheter av deras produkter är bara positiva, säger Peter Lagerqvist, som är EMC-ansvarig på Rosemount Tank Radar i Linköping.

Rosemount

Rosemount Tank Radar AB i Göteborg, en division inom Emerson Process Management, är världsledande inom radarbaserad nivåmätning för tankfartyg, raffinaderier, tankterminaler och processindustri. Företaget har drygt 350 anställda i världen och huvudelen av dessa jobbar på huvudkontoret i Göteborg. Men Rosemount Tank Radar AB har också en utvecklingsavdelning i Linköping med ett 40-tal anställda, och här sker all EMC-testning.
– Vår utrustning sitter i en tuff miljö och ska fungera exakt, det är mycket att ta hänsyn till för att vi ska vara säkra på att produkterna lever upp till de krav som ställs, berättar Peter Lagerqvist.
Och det är inte bara energin i blixtar som utrustningen från Rosemount Tank Radar ska klara av.
– EMC-testningen är bara en del av all provningen som vi gör. Här i Linköping har vi också en 15 meters bana för att testa noggrannheten i systemen.
Till det kan också läggas att säkerhetskraven i marin miljö är mycket höga.
Nya krav och nya standarder gjorde att nya mätinstrument behövde köpas in på Rosemount Tank Radar. För en tid sedan levererade Proxitron EM-Tests kompakta simulator i UCS 500 serien. En simulator som uppfyller IEC 61000-4-kraven för ”burst”, ”surge” upp till 7 kV och ”power fail”.
– Det ger oss möjlighet att testa med ökade krav för kommande produkter, säger Peter Lagerqvist.
Den nyutvecklade generatorn i OCS 500 serien uppfyller givetvis IEC 61000-4-12, -4-14 och ANSI C62.41 kraven, men generatorn har också en unik lösning för dämpade svängningar som används för att simulera bland annat åsknedslag. Den nya instrumenteringen går också koppla till programvara för styrning och rapportering. I programvaran iec.control finns ett stort bibliotek av förprogrammerade standardtester.
– Men tester kan givetvis anpassas helt enligt kundens krav, säger Rickard Elf på Proxitron.